skor cevetal sponsor semi marathon international béjaia

Statistiques par wilaya

Semi Marathon International de Béjaia


2018: 0 Wilaya

WilayaNombre de participants2017: 45 Wilaya

WilayaNombre de participants
Béjaïa 1139
Alger 723
Batna 416
Tizi Ouzou 389
Blida 359
Jijel 206
Bouira 142
Mila 136
Aïn Defla 135
Chlef 120
Sétif 116
Constantine 111
Boumerdès 92
Tipaza 74
Relizane 69
Oran 48
Mascara 43
Bordj Bou Arreridj 30
Tissemsilt 24
Biskra 22
Annaba 21
Guelma 20
Mostaganem 17
Skikda 17
Khenchela 17
Tébessa 13
Médéa 13
Saïda 13
Souk Ahras 11
Oum El Bouaghi 10
Ouargla 9
El Oued 7
Adrar 7
Sidi Bel Abbès 5
Tlemcen 5
Djelfa 5
Aïn Témouchent 2
El Tarf 2
Tiaret 2
Béchar 2
MSila 1
Ghardaïa 1
Illizi 1
Tamanrasset 1
Naâma 12016: 41 Wilaya

WilayaNombre de participants
Béjaïa 1366
Alger 586
Batna 401
Tizi Ouzou 318
Blida 247
Jijel 163
Mila 135
Bouira 118
Constantine 116
Sétif 96
Aïn Defla 84
Chlef 73
Boumerdès 69
Tipaza 64
Relizane 53
Tébessa 34
Biskra 22
Mascara 20
Bordj Bou Arreridj 18
Oran 15
Annaba 14
Sidi Bel Abbès 14
Mostaganem 14
Guelma 14
Skikda 14
Oum El Bouaghi 13
Médéa 13
Souk Ahras 12
Tiaret 9
El Oued 9
Ouargla 8
Adrar 7
Khenchela 6
Ghardaïa 4
Saïda 3
Laghouat 3
Tissemsilt 3
Djelfa 2
Naâma 2
Tlemcen 1
Aïn Témouchent 1